Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

1750 4910
Reposted fromslodziak slodziak viaRozaa Rozaa
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
— tumblr?
Reposted fromszerszer szerszer viaRozaa Rozaa
Nauczyłam się też, że nie wolno oglądać się za siebie ani za bardzo wybiegać w przyszłość, bo w jednej chwili wszystko może runąć jak domek z kart. Życie to krucha konstrukcja.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
7958 f7aa
Reposted fromClary Clary viasexonfire sexonfire
6458 1c51
Reposted frommslexi mslexi viasexonfire sexonfire
5420 db64
6072 4c36
Reposted frommiischa miischa viasexonfire sexonfire
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viasexonfire sexonfire

February 19 2017

6930 053f 500
Reposted fromtwice twice viaRozaa Rozaa
2042 78f9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
4906 9bf2 500
Reposted frommeem meem viamefir mefir

February 18 2017

4719 677e
Reposted fromdusielecc dusielecc viaKacSousse KacSousse
1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaasylopath asylopath
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viaasylopath asylopath

February 17 2017

0096 9139
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
6570 6667
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
4104 c2cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
4956 0560
Reposted fromdailylife dailylife viagwiazdeczka gwiazdeczka

February 16 2017

9259 107c
Reposted fromdailylife dailylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl