Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

2907 799c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viatimetobegin timetobegin
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaem82 em82
3242 e8c5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialitka litka
6701 11e2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatimetobegin timetobegin
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaholymoly holymoly

July 09 2018

Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
— znalezione.
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viazdzierapapezdachu zdzierapapezdachu
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialitka litka
Reposted frombluuu bluuu vialitka litka

June 02 2018

9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viairmelin irmelin
- Oddzwonię później, teraz nie mogę przeklinać.
Reposted fromscorpix scorpix vialovesweets lovesweets
Wykształcenie nie oznacza tego, ile się uczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania tego, co wiesz, a czego nie.
— Anatol France
Reposted fromavooid avooid vialovesweets lovesweets
6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous vialovesweets lovesweets
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialovesweets lovesweets
- Znów jesteśmy przyjaciółmi? – spytał z szerokim uśmiechem.
Ujęłam jego policzek w dłoń i powiedziałam bardzo poważnie:
– Nigdy nie byliśmy tylko przyjaciółmi.
Spoważniał.
– Wiem.
— Mia Sheridan - “Bez szans”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl