Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

Reposted frommefir mefir
Reposted frommefir mefir
5098 02e5
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viaasylopath asylopath
9749 6f74
Reposted fromslodziak slodziak viaasylopath asylopath
9258 e59a
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaasylopath asylopath

April 23 2017

9576 14ab 500
Reposted fromrol rol viatimetobegin timetobegin
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viatimetobegin timetobegin
3270 4630
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatimetobegin timetobegin
6866 9a0d
Reposted fromdusix dusix viatimetobegin timetobegin
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viawez-wyjdz wez-wyjdz
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viawez-wyjdz wez-wyjdz
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
7564 3617 500
Reposted frompianotea pianotea viagwiazdeczka gwiazdeczka
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viagwiazdeczka gwiazdeczka
9061 6ab3
Reposted fromheroes heroes viagwiazdeczka gwiazdeczka
9363 0149 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
8191 c560
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
6603 70aa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
1584 dca3
Reposted fromadejsza adejsza viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl