Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viaasylopath asylopath
9539 c7cc
Reposted frommyrla myrla viaasylopath asylopath
Kiedy jesteśmy dziećmi budujemy zamki z piasku. Budujemy je przez długie godziny. Później patrzymy na swoje budowlę i rozwalamy ją bez namysłu. Nie żałując.
Po prostu jako dzieci potrafimy się rozstawać. Cieszymy się tym co poprzedzało zniszczenie. Samym budowaniem. A później dzieci idą dalej. Budując kolejny zamek.
Kiedy stajemy się dorośli, tracimy tę umiejętność. 

— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viaasylopath asylopath
8590 66f2 500
Reposted fromkaiee kaiee viaasylopath asylopath
Reposted frombluuu bluuu viaasylopath asylopath
4199 b8ad
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viatimetobegin timetobegin
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viatimetobegin timetobegin

September 17 2017

0400 a49a
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaholymoly holymoly
8980 a35b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka

August 15 2017

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapanda3 panda3
2335 aa6e
Reposted fromskrzacik skrzacik viaromantycznosc romantycznosc
8570 5a8c
Reposted fromlaluna laluna vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
4917 8d93
0935 71dd
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
Reposted fromolakocie olakocie viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl