Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

4958 29b6 500
Reposted fromyikes yikes viaRedPenny RedPenny
3868 d4db
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viatimetobegin timetobegin

March 11 2019

Reposted frombluuu bluuu viamehhh mehhh
6296 6842
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamehhh mehhh
6266 3b5b
Reposted fromkarahippie karahippie viamehhh mehhh
Reposted fromsilence89 silence89 viamehhh mehhh
Reposted frombluuu bluuu viamehhh mehhh
0417 bc8c 500
Reposted fromsoftboi softboi viaphilomath philomath
8325 5bc8 500
Reposted fromlllm lllm viavanite vanite
2995 ca01 500
Reposted fromhare hare via000monnnn066 000monnnn066
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viairmelin irmelin
7615 45dc
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBetterDays BetterDays
9667 2a0c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaholymoly holymoly

March 08 2019

4106 7f61 500
5707 0fba 500
7964 5cfc
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viaKacSousse KacSousse
8147 e197
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl